Vzťahová väzba

Podľa Johna Bowlbyho, zakladateľa teórie vzťahovej väzby - je vzťahová väzba neviditeľným emocionálnym putom, ktoré veľmi špecificky spája dvoch ľudí v čase a priestore. Dojča na svet prichádza s geneticky vrodenou predispozíciou hľadať si osobu pre bezpečnú vzťahovú väzbu, ktorá mu poskytne ochranu, starostlivosť a podporu. Počas prvého roku života si dojča vytvorí takúto emocionálnu väzbu na takzvanú hlavnú osobu pre vzťahovú väzbu. Táto vzťahová väzba zaručuje zaručuje prežitie dojčaťa (“bezpečný emocionálny prístav”).

Väzba/puto rodičov na ich dieťa (“bonding”) zahŕňa pohotovosť rodičov emocionálne sa nastaviť na svoje dieťa a jeho vzťahové signály, starať sa oňho primerane jeho potrebám a poskytnúť mu ochranu a bezpečie. Väzba dieťaťa na svoju osobu pre vzťahovú väzbu (“attachment”), spravidla na rodičov, znamená, že dieťa sa pri svojom hľadaní ochrany a bezpečia obracia na osoby, s ktorými má vzťahovú väzbu.

Bezpečná vzťahová väzba dieťaťa je pre jeho prežitie taká zásadná ako vzduch na dýchanie a potrava. Možno povedať, že emocionálna vzťahová väzba zabezpečuje prežitie a vývin dojčaťa. Telesnou blízkosťou je potreba vzťahovej väzby dojčaťa najlepšie uspokojená.

Bezpečná vzťahová väzba. K. H. Brisch

 

[catlist name=vazba thumbnail=yes excerpt=yes  excerpt_size = 300 thumbnail_size=85,85 excerpt_tag=div title_tag=span thumbnail_class=th_class]