Pôrod s dulou

Pôrod je veľmi intímna a ženská záležitosť, ako duševne tak aj fyzicky. Dula neposkytuje zdravotnícku pomoc. Práve naopak,  poskytuje veľmi prirodzenú pomoc a podporu ako žena, ktorá je trpezlivá, citlivá, empatická, láskavá a obetavá .

Ženy v tehotenstve, pri pôrode a bezprostredne po ňom, boli v minulosti sprevádzané blízkymi a skúsenými ženami. Matke dodávali odvahu, pocit bezpečia, podporovali ju a to jej neskôr dávalo silu s láskou sa starať o svoje dieťa. 

Dnes už ženy nebývajú v spoločnej domácnosti alebo v komunite iných skúsených žien, kde by si mohli naďalej predávať svoje skúsenosti a podporu. Ale aj napriek tomu ženy  i naďalej  potrebujú niekoho kto ich bude sprevádzať ich materstvom, podporí ich,  poradí,  ukáže cestu alebo ich bude len počúvať… Túto úlohu dnes nahrádza dula ako ženská podpora  sprevádzajúca matku počas jej tehotenstva, pôrodu, šestonedelia  a dojčenia.

KTO JE DULA 

„Dula“ je starý grécky názov, označujúci špeciálne vyškolenú ženu, ktorá poskytuje starostlivosť ženám počas tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a dojčenia.
Ťažisko práce duly je počas pôrodu ženy, ktorú odprevádza do pôrodnice (v iných štátoch i doma alebo v pôrodnom dome).
Dula sa snaží ponúknuť rodičke nepretržitú psychickú a fyzickú podporu a hľadá prostriedky, ako jej pôrod uľahčiť. Ak je pri pôrode prítomný aj partner, jej starostlivosť sa sčasti zameria aj na neho. Tesne po pôrode môže rodičke pomôcť s dojčením, so spoznávaním sa s dieťatkom a starostlivosťou oň. Nenahraditeľnú úlohu má pri sprevádzaní žien, ktoré pri pôrode nesprevádza partner ani iná blízka osoba.

Na Slovensku certifikované duly zastrešuje občianske združenie Slovenské duly www.duly.sk

Prínos duly pre rodičku a jej rodinu:

 • poskytuje emocionálnu podporu a potrebné informácie už v tehotenstve,
 • poskytuje informácie týkajúce sa správnej životosprávy,
 • oboznámi sa s jej prianiami a predstavami o pôrode, spolu s partnerom si prejdú pôrodné priania,
 • keď žena začne mať pôrodné bolesti, zavolá dule, a tá za ňou väčšinou príde domov. Dula pozná pôrodný proces a vie kedy odísť do pôrodnice,
 • informuje rodičov o výhodách a  nevýhodách možných lekárskych intervencií i nemedikalizovaných pôrodov,
 • napomáha dobrej komunikácii medzi všetkými zúčastnenými a rodičku podporuje, aby kládla relevantné otázky,
 •  pomáha vytvoriť takú atmosféru pri pôrode, kedy sa žena cíti bezpečne,  môže sa uvoľniť a plne sústrediť na pôrod,
 • po pôrode pomáha matke s dojčením a starostlivosťou o bábätko.

PRÍTOMNOSŤ DULY PRI PÔRODE  ZNIŽUJE:

 • počet cisárskych rezov o 50%,
 • dĺžku prvej doby pôrodnej (fázu „otvárania“) skracuje v priemere o 25%,
 • použitie oxytocínu je potrebné o 40% menej,
 •  užívanie liekov proti bolesti o 30%, 
 • použitie kliešťov o 40%,
 •  žiadosti o epidurálnu anestéziu o 60%.
   

Prítomnosť duly pri pôrode preukázateľne pozitívne ovplyvňuje jeho dĺžku a možný výskyt komplikácií.
(Podľa najznámejšej štúdie o význame duly: M. Klaus, J. Kennel:  Motnering the Mother,1993)

[fbshare]