Služby duly


Individuálne predpôrodné  konzultácie  

Úvodné stretnutie je nezáväzné,  slúži na vzájomné spoznanie,  spresnenie  vašich očakávaní od duly, vyjasnenie možností a kompetencií duly.  Predpôrodné stretnutia by  mali byť aspoň dve, z dôvodu vytvorenia vzťahu medzi dulou a mamičkou a hlavne,  aby bolo dostatok času na prebratie všetkých informácií týkajúcich sa vášho pôrodu.

 

Miesto stretnutia

Osobná návšteva u duly doma, alebo kdekoľvek podľa dohody.

Predpôrodné konzultácie

Slúžia na prekonzultovanie podrobností týkajúcich sa vášho pôrodu. Na spresnenie si vašich požiadaviek a očakávaní a prejdenie si vášho pôrodu podľa pripraveného „pôrodného priania“. Výber a nácvik úľavových techník k pôrodu.

Rezervácia

Dula si pre vás rezervuje obdobie odo dňa, ktorý si určíte, 24 hodinová pohotovosť na telefóne.

Mailové a telefonické poradenstvo

Počas celej starostlivosti  je aj telefonické a mailové poradenstvo týkajúce sa tehotenstva,  pôrodu, dojčenia a šestonedelia v rozsahu kompetencií duly a laktačnej poradkyne ,  počas celého trvania spolupráce,  podľa potreby i dlhšie.

Doprevádzanie pri pôrode

Dula vám poskytuje nepretržitú starostlivosť počas celého pôrodu, nepretržitú fyzickú, emocionálnu  a psychickú podporu. Dula vás sprevádza celým pôrodom,  podporuje vás v tom, pre čo ste sa sama rozhodli a ak to váš zdravotný stav a stav dieťatka dovoľuje, dula dbá o to, aby boli vaše priania uskutočnené. Viac Dula pri pôrode. Po pôrode máte možnosť zavolať si dulu na osobnú návštevu.   Viac Dula v šestonedelí.

POSTUP SPOLUPRÁCE

Prvý kontakt

Kontaktujte ma prosím čo najskôr, aby bolo možné vytvoriť pre váš termín pôrodu rezerváciu.

Forma kontaktu

E-mail: radka@dojcime.sk

Tel.:  0903 619 534  (v čase od 10:00 – 18:00 hod., ak nezdvihnem, volajte prosím opakovane)

Úvodné stretnutie

Úvodné stretnutie je nezáväzné,  slúži na vzájomné spoznanie, spresnenie vašich očakávaní od duly, vyjasnenie možností a kompetencií duly a v prípade záujmu naplánovanie spolupráce.

Kontrakt

Rozsah spolupráce s dulou je obsiahnutý v dohode. Podpisom tejto dohody a uhradením poplatku za rezerváciu máte potvrdenú účasť duly pri vašom pôrode. Kontrakt bude obsahovať všetky podrobnosti týkajúce sa našej vzájomnej spolupráce, vrátane situácie, ak sa dula z rôznych príčin nakoniec pôrodu nezúčastní.

individuálna konzultácia (úvodné stretnutie, konzultácia):

25€ / 1 hod

35€ / 2 hod.

telefonické, mailové poradenstvo:

bezplatne

doprevádzanie pri pôrode:

cena dohodou

Individuálny kurz 

Dĺžka 1 lekcie : 2,5  – 3 hod

Počet lekcií: podľa záujmu

Obsah: Kurz je určený pre tehotné mamičky alebo páry, spája prípravu na pôrod s úvodom do rodičovstva. Súčasťou kurzu sú odborné informácie, ktoré podporujú prirodzené mechanizmy počas pôrodu, dojčenia i starostlivosti o bábätko.

Premietaná prednáška o dojčení , fotografie, videá, názorné ukážky, praktický nácvik s použitím modelu bábätka (polohy pri dojčení, manipulácia s bábätkom)…

Témy:     

Príprava na pôrod

 • žena v pokročilom tehotenstve: čo by ste mali naplánovať, vedieť, nachystať prirodzená príprava na pôrod a dojčenie
 • ako pôrod začína, kedy ísť do pôrodnice, príjem, čo sa deje pri pôrode v I., II. a III. dobe pôrodnej
 • prirodzené úľavové prostriedky a polohy
 • úloha partnera pri pôrode…

Môj pôrod

 • čo si ne/želám pri svojom pôrode, ako zmenšiť strach z pôrodu, vnímanie vlastného tela a posilnenie sebadôvery vo vlastné sily, naladenie na bábätko
 • ako, komu a prečo písať pôrodné prianie

 

Príprava na dojčenie a na bábätko

 • zásady úspešného dojčenia
 • ako sa dieťa prisáva, polohy pri dojčení
 • čo dojčeniu škodí a čo prospieva
 • ako dokŕmiť,aby sa nepoužila fľaša
 • výbavička pre bábätko, život s bábätkom: tíšenie, manipulácia, nosenie, obliekanie, kúpanie…

Prečítajte si viac  o dojčení a nosení bábätka

Šestonedelie

 • čo si zobrať do pôrodnice, organizácia šestonedelia v pôrodnici a doma,
 • najčastejšie komplikácie, telesné a psychické zmeny v šestonedelí, starostlivosť o panvové dno,
 • nová rodina

 

Cena za individuálny kurz: 45 € osoba, pár / 1 lekcia (2,5  – 3 hod.)

[fbshare]